Ceník služeb

Moje měsíční vyúčtování služeb je vždy detailní a férové. 

Vždy vám doložím, co vás co stálo.

Ustájení, krmení, ošetřování a trénink
11 000 Kč/měsíc
Veterinární péče
dle skutečných nákladů
Podkování
asi 1 300 Kč/úkon
Péče fyzioterapeuta
asi 1 200 Kč/koně
Ošetření zubů
600 Kč/koně
Přeprava koňským přepravníkem
při společné přepravě více koní se náklady rozpočítávají: 1 kůň 14 Kč/km 2 koně 7 Kč/km
14 Kč/km
Přeprava koňským přepravníkem s vozíkem
při společné přepravě více koní se náklady rozpočítávají: 3 koně 6,00 Kč/km 4 koně 4,50 Kč/km
18 Kč/km

Nejčastěji kladené otázky

Co zahrnuje měsíční penze?

V rámci měsíční penze je zahrnuto ustájení koně v boxe s napaječkou nastlaném slámou, denní úprava podestýlky, krmení kvalitním horským senem. Třikrát denně jsou koně dále krmeni mačkaným ovsem, extrudovanými granulemi, vitaminovými a iontovými doplňky. Sůl mají k dispozici neustále. Penze dále zahrnuje denní čištění, ošetřování a kontrolu zdravotního stavu. Denní trénink je prováděn podle fyziologických pravidel. Použití cvalových drah, překážek na závodišti, kolotoče nebo výběhů je zahrnuto v ceně měsíční penze.

Účtujete ještě něco navíc?

V rámci trenérského sledování používám v tréninku monitor srdeční frekvence s GPS, podle jehož dat vyhodnocených na počítači jsem lépe schopen odhadnout stupeň trénovanosti každého koně. Pro dokonalejší regeneraci koní používám solarium a magnetoterapii. Nic z toho majitelům neúčtuji, všechno je zahrnuto do měsíční penze.

Kdo vám zajišťuje fyzioterapii?

Fyzioterapii zajišťuje MVDr. Roman Vítek v objednaných termínech. Cena jeho péče je odvislá od rozsahu zákroku a podle toho, zda jde o prvotní nebo opakované ošetření. Majitelům pouze přeúčtuji náklady na tuto péči, nic víc.

Co je obsahem veterinární péče?

Veterinární péči zajišťuji sám jako veterinář, což umožňuje moji okamžitou reakci na zdravotní problém u koně. V běžných případech péče obsahuje požadovaná zdravotní vyšetření, vakcinaci, odčervení a ošetření drobných ran. Cena je účtována podle skutečně vynaložených nákladů za léky a úkony. Ušetříte tak přinejmenším za cestovní výlohy povolaného veterináře.

Kdo ošetřuje vašim koním zuby?

Péči o chrup koní (broušení zubů, trhání vlčích zubů) zajišťuje každoročně v únoru zubní specialista Václav Plch. Rovněž jeho zákrok majitelů pouze bez přirážky přeúčtuji.

Co když se kůň zraní nebo vážně onemocní?

V případě vážného poranění nebo onemocnění koně, následuje moje rychlá odborná pomoc. Mám dostatek odborných znalostí a zkušeností, abych dokázal stav ihned koně posoudit. A je-li potřeba rychlé ošetření koně na klinice, následuje jeho okamžitý převoz. Mám dobré vztahy se špičkovými veterinárními odborníky v České republice a dokážu vyjednat i přijetí koně na klinice v Německu.

Kdo vám zajišťuje podkování?

Podkovářskou péči zajišťuje špičkový specialista na podkování dostihových koní Ladislav Kubišta. Koně kujeme pravidelně po 6 týdnech (s hliníkovými podkovami po 4 týdnech) na všechny nohy. Cena je účtována podle skutečných nákladů za podkování na čtyři nohy na železné podkovy. Hliníkové podkovy nebo speciální podkování (s podložkou nebo s ozuby) je o něco dražší.

Jak účtujete dopravu koní?

Přepravu koní zajišťujeme koňským přepravníkem zn. Renault Master pro dva koně. Dále máme k dispozici přívěsný vozík pro dva koně, který může táhnout i Volkswagen Touareg. Přepravu důsledně rozpočítávám mezi majitele přepravovaných koní, takže čím víc je auto obsazené, tím je přeprava levnější. Jsem schopen přepravní kapacitu kdykoliv navýšit pronájmem dalších vozidel.

Co když má kůň problém se šlachou?

Tato situace se u nás stává velmi zřídka. No nicméně stane-li se, je problém velmi rychle odhalen v rámci denní kontroly zdravotního stavu a k vážnému poškození šlachy tak nedojde. Bezprostředně následuje vyšetření ultrazvukem, který mám neustále k dispozici. S majitelem pak proberu možnosti další léčby tak, aby se kůň uzdravil do nejrychleji a mohl se vrátit do dostihového provozu.

Máte na mne otázku ?

Tradice - odbornost - zkušenost - úroveň - péče